כפיפות בטן

אלופים!!
עוד אימון הסתיים בהצלחה

זמן אימון כולל
54:26