שם תוכנית אימון

כפיפות בטן

2
סטים

15
חזרות

לחיצת רגליים

2
סטים

15
חזרות

לחיצת חזה

5
סטים

20
חזרות

כפיפת ברך

5
סטים

20
חזרות